Skolchefsutbildningen

Stärk dig i din roll som skolchef och bli säkrare om ditt ansvar. Med vår utbildning får du en möjlighet att utvecklas tillsammans med andra skolchefer.

 • För skolchefer

 • Pågår två år

 • Internat och uppgifter

 • Intyg efter utbildningen

Lärare i samtal
Call to action

Anmälan till utbildningen

Information om ansökan till nästa omgång av utbildningen, som startar hösten 2020, kommer under april 2020.

Datum för skolchefsutbildningen med start höst 2020

Svealand: 14-15 september och 24-25 november

Götaland 22-23 september och 1-2 december

Norrland 28-29 september och 8-9 december

Information

Utbildning för skolchefer

Den här utbildningen är enbart för dig som är utsedd till skolchef av din huvudman. Se definitionen av skolchef längst ner på denna sida.

Du får nya kunskaper och skapar nätverk

Skolchefsutbildningen ger nya kunskaper och du skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Utbildningen bygger vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och behandlar fyra områden som speglar det ansvar som skollagen tillskriver skolchefen:

 • Funktionen som skolchef – ansvar och mandat.
 • Uppdrag och styrning: lagar och regler
 • Systematiskt kvalitetsarbete – modeller för utvärdering och uppföljning, data och analysarbete
 • Organisera för en bättre skola – Skolverkets mål och önskvärda lägen

Efter avslutad utbildning får ett intyg att du har genomfört den.

Våra förväntningar på deltagarna

Skolverket står för internat och utbildning och deltagarna för resor. I gengäld förväntar vi oss att deltagarna närvarar vid alla tillfällen och deltar aktivt i utbildningen. Den bygger på kollegialt lärande och det innebär att deltagarna samarbetar och utbyter erfarenheter.

Läs om vad kollegialt lärande innebärlänk till annan webbplats

Utbildningen pågår under två år

Utbildningen genomförs vid åtta tvådagarsinternat i seminarieform och pågår under två år. Verksamhetsnära uppgifter mellan träffarna kommer att varvas med inspel från föreläsare. Uppgifterna utgår från deltagarnas vardag och följer de ordinarie uppgifterna som skolchefer gör i sitt arbete.

Utbildningen startade under 2019 och pågår nu i Gnesta, Hestra och Östersund.

Belöning

Därför ska du delta i skolchefsutbildningen

 • Du stärker din roll som skolchef.
 • Du blir säkrare kring ditt ansvar.
 • Du får tillgång till en arena där du kan dela erfarenheter och vidareutveckla rollen som skolchef.
Ansvar

Huvudman utser skolchefen

Enligt skollagen ska huvudmannen utse en eller flera skolchefer. Den som är skolchef ska hjälpa huvudmannen med att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer för verksamheten

Senast uppdaterad 17 mars 2020