Skolchefsutbildningen

Stärk dig i din roll som skolchef och bli säkrare i ditt ansvar. Med vår utbildning får du en möjlighet att utvecklas tillsammans med andra skolchefer.

 • För skolchefer

 • Pågår två år

 • Internat och uppgifter

 • Intyg efter utbildningen

Lärare i samtal
Call to action

Ansökan

Nästa ansökningsperiod öppnar den 15 mars till utbildning som startar hösten 2023.

Belöning

Därför ska du delta i skolchefsutbildningen

 • Du stärker din roll som skolchef.
 • Du blir säkrare kring ditt ansvar.
 • Du får tillgång till en arena där du kan dela erfarenheter och vidareutveckla rollen som skolchef.

Film: Röster om skolchefsutbildningen (tid 02:44)

Film: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson om skolchefsutbildningen ( tid 02:35)

Information

Måldokument 2021

I måldokumentet för skolchefsutbildningen presenteras syfte, mål och innehåll för utbildningen.

Måldokument skolchefsutbildningen Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Utbildning för skolchefer

Den här utbildningen är enbart för dig som är utsedd till skolchef av din huvudman. Se definitionen av skolchef längst ner på denna sida.

Du får nya kunskaper och skapar nätverk

Skolchefsutbildningen ger nya kunskaper och du skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Utbildningen bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och behandlar fyra områden som speglar det ansvar som skollagen tillskriver skolchefen:

 • Funktionen som skolchef – ansvar och mandat
 • Uppdrag och styrning – lagar och regler
 • Systematiskt kvalitetsarbete – utvärdering, uppföljning, data och analysarbete
 • Organisera för en bättre skola – skolchefens roll

Efter avslutad utbildning får du ett intyg om att du har genomfört skolchefsutbildningen.

Våra förväntningar på deltagarna

Skolverket står för internat och utbildning och deltagarna för resor. I gengäld förväntas deltagarna närvara vid alla utbildningstillfällen och delta aktivt. Utbildningen bygger på kollegialt lärande och det innebär att deltagarna samarbetar och utbyter erfarenheter.

Vad kollegialt lärande innebär Länk till annan webbplats.

Utbildningen pågår under två år

Utbildningen genomförs vid åtta tvådagarsinternat i seminarieform och pågår under två år. Verksamhetsnära uppgifter mellan träffarna kommer att varvas med inspel från föreläsare. Uppgifterna utgår från deltagarnas vardag och följer de ordinarie uppgifterna som skolchefer gör i sitt arbete.

Ansvar

Huvudman utser skolchefen

Enligt skollagen ska huvudmannen utse en eller flera skolchefer. Den som är skolchef ska hjälpa huvudmannen med att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer för verksamheten

Belöning
Senast uppdaterad 10 januari 2023