Skolchefsutbildningen

Stärk dig i din roll som skolchef och utvecklas tillsammans med andra skolchefer.

 • För skolchefer

 • Pågår två år

 • Internat och uppgifter

 • Intyg efter utbildningen

Lärare i samtal
Call to action

Anmälan till utbildningen med start 2019

Anmälan är stängd. En ny omgång av skolchefsutbildningen kommer under 2020 och information om den kommer under våren 2020.

Information

Utbildningen är till för skolchefer

För dig som är utsedd till skolchef av din huvudman.

Du får nya kunskaper och skapar nätverk

Skolchefsutbildningen ger nya kunskaper och du skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Utbildningen behandlar fyra områden:

 • Styrkedjan och skolchefens roll.
 • Systematiskt kvalitetsarbete och skolchefens roll.
 • Lagar och regler – skolchefens ansvar och mandat.
 • Att organisera för skolförbättring – skolchefens roll.

Utbildningen pågår under två år

Utbildningen genomförs vid åtta tvådagarsinternat och pågår under två år. Diskussioner och verksamhetsnära uppgifter mellan träffarna kommer att varvas med inspel från föreläsare.

Regioner och datum för utbildningen under 2019

Utbildningsmålen är gemensamma för samtliga utbildningsplatser.

Sörmlands län, Gnesta
Kursstart: 4/11 – 5/11 2019

Jönköping och Kalmar län, Hestra
Kursstart: 14/11 – 15/11 2019

Jämtlands län, Östersund
Kursstart: 4/12 – 5/12 2019

Kostnader under utbildningen

Skolverket står för internat och utbildning. Deltagaren står för resa och engagemang.

Belöning

Därför ska du delta i skolchefsutbildningen

 • Du stärker din roll som skolchef.
 • Du blir säkrare kring ditt ansvar.
 • Du får tillgång till en arena där du kan dela erfarenheter och vidareutveckla rollen som skolchef.

Du får ett intyg när du har gått hela utbildningen.

Ansvar

Huvudman utser skolchefen

Skolchef är en funktion hos huvudmannen. Den som är skolchef ska hjälpa huvudmannen med att se till att verksamheten följer de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer för verksamheten

Senast uppdaterad 18 december 2019