Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på komvux

Hur kan vi på komvux öka elevernas motivation och perspektiv på vidare studier, yrken, och arbetsliv? Modulen presenterar hur man i undervisningen kan vidga elevernas perspektiv på sig själva och på omvärlden och hur man kan integrera och utveckla studie- och yrkesvägledningen i undervisningen.

  • Lärare på komvux

  • Cirka 20 timmar under 4-6 månader

  • Lärportalen, på arbetsplatsen

  • Fri start, fri fart

Elever på vuxenutbildning tittar glada mot lärare

Modul om att integrera studie -och yrkesvägledning i undervisningen

Genom att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan man vidga elevernas perspektiv på sig själva och på omvärlden så att de får möjlighet att fatta väl underbyggda studie- och yrkesval. Det bidrar till att öka elevernas motivation för skolan och till att minska elevernas avhopp.

Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Modulen Studie- och yrkesvägledning i undervisningen finns på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. Använd materialet och organisera kompetensutvecklingen på det sätt som fungerar bäst för er.

Utbildningen Studie- och yrkesvägledning i undervisningen på komvux Länk till annan webbplats.

Supporten för Lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Frågor om utbildningen kan skickas till syv@skolverket.se

Information

Kollegialt lärande för lärare på komvux

Modulen riktar sig till lärare på komvux och kräver inga förkunskaper. Ni genomför modulen tillsammans i ert arbetslag eller ämneslag. Ni får tillsammans reflektera och diskutera hur ni kan integrera och utveckla studie- och yrkesvägledningen i undervisningen.

20 timmar i valfritt tempo

Modulen Studie- och yrkesvägledning består av sex delar och är en processutbildning. Ni genomför den tillsammans i valfritt tempo. Tidsåtgången är cirka 20 timmar och vi rekommenderar att man sprider ut den på 4 – 6 månader.

Belöning

Skola och arbetsliv motiverar eleverna

Motivera eleverna för skolan och ett framtida studie- och yrkesval. Ta steget med utbildningen inom skola och arbetsliv för att jobba med en stärkt studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

Ansvar

Ansvar för studie- och yrkesvägledning

Rektor har ansvar och en viktig roll i att skapa de organisatoriska förutsättningar som behövs för en fungerande studie- och yrkesvägledning.

Hur huvudman och rektor kan leda och organisera studie- och yrkesvägledning Länk till annan webbplats.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 25 september 2023