Frågor och svar

Ger kurserna mig behörighet att undervisa i grundskolan?

I dagsläget? Nej, du blir inte behörig att undervisa i grundskolan genom att fullgöra kurserna.

I samband med införande av en tioårig grundskola? Något beslut har ännu inte fattats om tioårig grundskola och vi vet i dagsläget inte när ett sådant beslut kan komma att fattas. Utredningen om en tioårig grundskola har nyligen redovisat förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare. Nästa steg i processen är att utredningen skickas ut på remiss.