Frågor och svar

Ger kurserna mig behörighet att undervisa i grundskolan?

Något beslut har ännu inte fattats om tioårig grundskola och vi vet i dagsläget inte när ett sådant kan komma att fattas. Innan beslut om tioårig grundskola så finns det heller inget fastställt vad gäller krav på behörighet. Syftet med kurserna är dock att stärka kompetensen hos förskollärare som är verksamma i förskoleklass inför en eventuellt kommande tioårig grundskola. Genom att du fullgör kursen minskar skillnaden mellan din förskollärarutbildning och en grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.