Frågor och svar

Kommer kurserna att erbjudas under året 2024?

Ja.