Frågor och svar

När skickas antagningsbesked?

För kurser som startar höstterminen 2024 skickas antagningsbesked ut den 30 maj 2024.