Frågor och svar

När skickas antagningsbesked?

För kurser som startar vårterminen 2024 skickas antagningsbesked ut den 30 november 2023.