Frågor och svar

Vad är tioårig grundskola?

En statlig utredning har tagit fram förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs ett. Något beslut har ännu inte fattats om tioårig grundskola och vi vet i dagsläget inte när ett sådant beslut kan komma att fattas. Utredningen om en tioårig grundskola har tidigare redovisat förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för att få bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare. Beslut om tioårig grundskola har ännu inte fattats.

Läs mer om utredningen En tioårig grundskola

En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Länk till annan webbplats.

Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet om En tioårig grundskola Länk till annan webbplats.