Utbildning till lärarassistent för dig med romsk språk- och kulturkompetens

På flera skolor finns det idag romska brobyggare vars arbetsuppgifter mycket liknar de som en lärarassistent har. Därför erbjuder vi en lärarassistentutbildning för att stärka brobyggarens uppdrag. Ersättning kan utgå till arbetsgivaren.

 • Brobyggare

 • Två terminer heltid

 • Folkhögskola i Malmö eller Göteborg

 • För dig med romsk språk- och kulturkompetens

Call to action

Utbildningens innehåll

I rollen som lärarassistent bidrar du till att eleverna får en kvalitativ undervisning och en god samvaro i skolan. Genom den romska språk- och kulturkompetensen kan du dessutom stärka romska elevers skolgång och relationen mellan skolan och romska vårdnadshavare.

Innehåll

 1. Skolans organisation och uppdrag
 2. Ledarskap
 3. Pedagogik, lärande och utveckling
 4. Beteende och socialt samspel
 5. Anpassningar och särskilt stöd
 6. Kommunikation och konflikthantering
 7. Dokumentation och administration
 8. Pedagogisk professionell utveckling
 9. Fördjupningsarbete inom området romsk språk- och kultur

Utbildningens genomförande

Utbildningen sker på Glokala folkhögskolan i Malmö eller på Wendelsbergs folkhögskola utanför Göteborg under läsåret 2024/2025. Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbeten, studiebesök och specialarbete med mera.
Den romska deltagaren kommer att kunna applicera ett romskt perspektiv på flera moment i utbildningen.

Du får hög andel lärarledda lektioner. Studierna är på heltid och innehåller totalt åtta veckors praktik. Du som Skolverkets deltagare läser tillsammans med deltagare som sökt direkt till folkhögskolan.

Information

Deltagande genom anställning hos huvudman

För att delta i utbildningen behöver du vara anställd av en skolhuvudman (kommunal eller fristående) under utbildningen. Utöver det behöver du ha grundläggande kompetens och även romsk språk- och kulturkompetens.

Alla personer som anställs av en skolhuvudman behöver uppvisa ett registerutdrag inför nyanställning enligt skollagen 2 kapitlet 31 § skollagen.

Förutsättningar:

 • Anställning hos skolhuvudman
 • Romsk språk- och kulturkompetens
 • Grundläggande behörighet

Skolverket ger en ersättning för skolhuvudmannens lönekostnader för deltagare som går utbildningen under perioden september 2024 till och med maj 2025.

Grundläggande behörighet, studera.nu Länk till annan webbplats.

Anmälan

För att gå utbildningen behöver du vara anställd hos en skolhuvudman under den period som utbildningen pågår. Det är din chef som anmäler dig till Skolverket se kontaktuppifter nedan.

Studierna är på heltid och det är inte möjligt att arbeta samtidigt.

Belöning

Utbildningen ger utbildningsbevis

Efter att de uppställda kraven för utbildningen är uppfyllda erhåller deltagaren ett utbildningsbevis.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 10 april 2024