Frågor och svar

Hur får man ta del av ledarhandlingarna i sin helhet?

Just nu är ledarhandlingarna inte publicerade för alla. Först ska de prövas och eventuellt justeras av fler rektorer, i det vi kallar prövofasen.

Rektorer och skolchefer som redan nu vill veta mer kan anmäla sitt intresse att vara med i prövofasen. Om man kommer med i arbetet får man tillgång till ledarhandlingarna i sin helhet.

När ledarhandlingarna har prövats och justerats kommer de att publiceras i sin helhet på Skolverkets webbsida.