Frågor och svar

Hur har urvalet och samarbetet sett ut?

Det är skolcheferna i respektive kommun som har gjort och kommer göra urvalet av rektorer som deltar.

För att vara aktuell ska detta vara en rektor som i ord och handling visar förmåga att konkret arbeta med styrning och ledning av sin skola på ett sådant sätt att det förbättrar undervisningen i klassrummet, och visar förmåga att leda skolan i arbetet med att omsätta skolans nationella uppdrag som det uttrycks i styrdokumenten till undervisningspraktik.