Frågor och svar

Jag vill komma i kontakt med en av rektorerna, kan jag det?

Skolverket förmedlar inga kontakter till medverkande rektorer. Detta gäller både de samarbetsrektorer som varit med från arbetets start, samt de medverkande rektorer som kommer att vara med i prövofasen. Detta för att de ska kunna ha fortsatt fokus på sitt kärnuppdrag.