Frågor och svar

Vad menas med framgångsrika ledarhandlingar?

Ledarhandlingar som rektorerna och/eller deras skolchefer har identifierat har varit framgångsrika och gjort skillnad på just deras skola. Det kan vara handlingar som är direkt kopplade till undervisning, men också handlingar på organisatorisk nivå, som bidrar till att elever får bättre förutsättningar att nå målen.