Registerföring och individuella åtgärder inom kommunernas aktivitetsansvar

Kommunen ska föra ett register över de berörda ungdomarna, som ingår i insatserna. Individuella åtgärder ska i första hand uppmana ungdomar till att påbörja eller återuppta en utbildning.

Föra register

Kommunen ska enligt skollagen föra ett register över de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Registret bidrar till att löpande säkerställa att kommunen identifierat berörda ungdomar, så att de kan erbjudas stöd. Uppgifterna från registret ska rapporteras till SCB.

Vid frågor om insamling av data till SCB, kontakta Statistiska centralbyrån, uppgiftslämnarservice

Telefon 010-479 60 65
Vardagar 9.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00
E-post: insamling.skola@scb.se
Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad

Syftet med insamling av data från kommunernas register

Insamlingen av data är till för att säkerställa och ge förutsättningar för kommunerna att identifiera samtliga ungdomar inom aktivitetsansvaret. Insamlingen ska:

  • se till att ungdomarna kan erbjudas stöd och att kommunerna lever upp till lagens intentioner
  • öka den nationella kunskapen om kommunernas insatser för berörda ungdomar.

Motivationshöjande samtal inför individuell åtgärd

Skolinspektionens granskning (2018) av kommuners arbete med aktivitetsansvaret, visar att motivationshöjande samtal spelar stor roll för att erbjuda ungdomar olika lösningar. Åtgärderna som erbjuds behöver vara individuellt behovsanpassade och syfta till att ungdomar i första hand återgår till eller påbörjar utbildning, eller alternativa åtgärder.

Exempel på åtgärder som erbjuds ungdomar kan vara introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning (gymnasienivå), folkhögskolans allmänna kurser, studiemotiverande kurser på folkhögskola, praktik med mera.

Exempel på individuella åtgärder som kommuner erbjuder ungdomar

Kommunerna löser det ekonomiska stödet till ungdomar inom KAA, Kommunernas aktivitetsansvar, på olika sätt, exempelvis genom att:

  • ungdomen skrivs in på ett Introduktionsprogram, till exempel individuellt alternativ, där man kan erbjuda en kombination av studier och praktik, eller andra insatser. Ersättning ges motsvarande studiebidrag (1050 kr) samt busskort och vid behov ges även matersättning.
  • ungdomar inom KAA som inte går i skolan, men som har praktik får motsvarande studiebidraget.
  • ungdomen erbjuds vid genomförande av praktik i hemkommunens verksamhet, ersättning motsvarande studiebidraget (1050 kr). Busskort och ersättning för måltider erbjuds vid behov. Ungdomen får då inte möjlighet att praktisera inom andra företag eller branscher.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats.

Rapporter och projekt

Rapporter

Slutbetänkande av Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar, SOU 2018:11 Länk till annan webbplats.

MUCF: Ung idag 2017. Vägar och omvägar till arbetsmarknaden (2017), Långsiktiga perspektiv på ungas etablering och försörjning. Länk till annan webbplats.

Projekt

Uppdrag fullföljd utbildning, SKR, Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats.

Pluginnovation, SKR Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 08 maj 2024

Innehåll på denna sida