Tillägg till yrkesexamen på svenska

Tilläggen ger information om de yrkeskvalifikationer som en person har efter att ha avslutat ett yrkesprogram på gymnasial nivå.

Informationen kompletterar examensbeviset och beskriver personens yrkeskunnande i form av kunskaper, förmågor och färdigheter. Genom detta tillägg blir det officiella slutbetyget/examensbeviset lättare att förstå för arbetsgivare eller institutioner i andra länder.

Alla elever som når yrkesexamen eller gymnasieingenjörsexamen kan få ”Europass – tillägg till yrkesexamen”. Bifoga tilläggen nedan till examensbeviset. Tilläggen finns även på engelska.

Tillägg till yrkesexamen på engelska

Barn- och fritidsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Fritid och hälsa* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Pedagogiskt arbete* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Socialt arbete* Pdf, 61 kB.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Anläggningsfordon* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Husbyggnad* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Mark och anläggning* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Måleri* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Plåtslagare* Pdf, 61 kB.

El- och energiprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Automation* Pdf, 111 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Dator- och kommunikationsteknik* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Elteknik* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Energiteknik* Pdf, 111 kB.

Fordons- och transportprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Godshantering* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Karosseri och lackering* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Lastbil och mobila maskiner* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Personbil* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Transport* Pdf, 61 kB.

Handels- och administrationsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Administrativ service* Pdf, 62 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Handel och service* Pdf, 62 kB.

Hantverksprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Finsnickeri* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Florist* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Frisör* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Textil design* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk bössmakare* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk glasblåsare* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk guldsmed* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk hovslagare* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk hudvård* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk hår- och makeupstylist* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk juvelfattare* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk kakelugnsmakare* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk keramiker* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk låssmed* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk sadelmakare* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk silversmed* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk skomakare* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk smed* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk sotare* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk tapetserare* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk timmerman* Pdf, 60 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Övriga hantverk urmakare* Pdf, 60 kB.

Hotell- och turismprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Hotell och konferens* Pdf, 62 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Turism och resor* Pdf, 62 kB.

Industritekniska programmet

Tillägg till yrkesexamen: Driftsäkerhet och underhåll* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Processteknik* Pdf, 62 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Produkt och maskinteknik* Pdf, 62 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Svetsteknik* Pdf, 61 kB.

Naturbruksprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Djur* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Lantbruk* Pdf, 62 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Skog* Pdf, 62 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Trädgård* Pdf, 62 kB.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Bageri och konditori* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Färskvaror, delikatesser och catering* Pdf, 62 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Kök och servering* Pdf, 62 kB.

VVS- och fastighetsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Fastighet* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Kyl- och värmepumpsteknik* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: Ventilationsteknik* Pdf, 61 kB.

Tillägg till yrkesexamen: VVS* Pdf, 61 kB.

Vård- och omsorgsprogrammet

Tillägg till yrkesexamen: Vård- och omsorgsprogrammet* Pdf, 61 kB.

*) Förklarande anmärkningar. Dokumenten är avsedda att ge kompletterande information till nämnda examen och har inte någon rättslig status i sig självt. Det baserar sig på rådets resolution 93/C 49/01 av den 3 december 1992 om klarhet och tydlighet rörande kvalifikationer, på rådets resolution 96/C 224/04 av den 15 juli 1996 om klarhet och tydlighet när det gäller yrkesutbildningsbevis, och på Europaparlamentets och rådets rekommendation 2001/613/EG av den 10 juli 2001 om rörlighet inom gemenskapen för studerande, personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, volontärer, lärare och utbildare. Ytterligare information kan erhållas från: https://europass.cedefop.europa.eu © Europeiska gemenskaperna, 2002

Senast uppdaterad 11 augusti 2023

Innehåll på denna sida