två elever i skolbiblioteket Stöd i arbetet

Involvera skolbiblioteket i värdegrundsarbetet

Här får du som är lärare eller rektor tips på hur du kan involvera skolbibliotekarien i arbetet med värdegrund och jämställdhet.