Krisinformation.se

På webbplatsen Krisinformation.se får du information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.