Statistik över elever i grundskolan 2019/20

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka. Det tillkommer elever i samtliga årskurser förutom i årskurs 2 där elevantalet har minskat.

Andelen elever i årskurs 6 som läser moderna språk eller alternativ till moderna språk som språkval ökar. Läsåret 2019/20 är andelen knappt 98 procent, vilket är en ökning med drygt 3 procentenheter jämfört med föregående läsår.

Publicerades den .