Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2020/21

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan. Högst andel behöriga lärare finns i förskoleklass. Samtidigt ökar antalet lärarassistenter kraftigt. Det visar Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2020/21.

Publicerades den .