Frågor och svar

Hur ofta redovisas nya uppgifter?

Nya uppgifter redovisas en gång per år.

Se datum i Skolverkets publiceringsplanlänk till annan webbplats