Frågor och svar

Kan två organisationer samarbeta och söka statsbidraget tillsammans?

Statsbidraget ska användas för enskilda verksamheter. Två olika organisationer kan därför inte ansöka om bidrag för att genomföra olika delar av samma verksamhet.