Frågor och svar

Måste vi ha bedrivit insatser med att främja entreprenörskap inom skolväsendet i två år?

Ja, enligt 2 § förordningen (2011:192) krävs det att organisationen har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt. Vår tolkning av detta är att organisationer ska ha bedrivit två års verksamhet med att främja entreprenörskap inom skolväsendet för att kunna vara berättigad till bidraget.