Frågor och svar

När ska pengarna användas?

Statsbidraget ska användas under aktuellt bidragsår, det vill säga före den 31 december 2024. Med det menas att aktiviteten ska vara genomförd och betald innan årsskiftet. Den enda kostnad som går att redovisa nästa år är kostnaden för revisor.