Frågor och svar

Vad räknas som verksamhet inom skolväsendet?

Verksamhet inom skolväsendet syftar på insatser som bedrivs inom alla skolformer. Utöver det omfattas även den verksamhet som bedrivs på fritidshem i anslutning till skolans början och slut eller under lov. Detta innebär att de insatserna som bidrag söks för ska rikta sig till barn och elever när de befinner sig inom skolans verksamhet. Detsamma gäller insatser som riktar sig till skolpersonal där verksamheten behöver ske under tid som räknas som arbetstid.