Frågor och svar

Kan bidrag sökas om en handledare som ska eller har påbörjat en handledarutbildning?

Nej, handledaren ska ha slutfört handledarutbildningen när statsbidraget söks. Det är därmed inte möjligt att ansöka om ersättning för utbildad handledare för elever vars handledare ska genomföra utbildningen vid ett senare tillfälle.

Godkända apl-handledarutbildningar