Frågor och svar

Vad är en gymnasial lärlingsanställning?

Det är möjligt att teckna ett tidsbegränsat avtal om anställning för elever som deltar i gymnasial lärlingsanställning. Avtalet tecknas mellan eleven och arbetsplatsen. Från och med ansökan 2018 kan extra bidrag sökas till arbetsgivaren om eleven har en gymnasial lärlingsanställning.

Mer om vad en gymnasial lärlingsanställning innebär

Lag om gymnasial lärlingsanställning SFS 2014:421 Länk till annan webbplats.