Frågor och svar

Kan ni ge exempel på läromedel som vi kan köpa in för att få rätt till statsbidraget?

Vi kan inte uttala oss om specifika läromedel, men det är viktigt att ni tydligt kan styrka och motivera att bidraget har använts i enlighet med förordningen vid en kontroll.

Läromedel som förordningen omfattar är

  • läroböcker med eller utan digitala komponenter avsedda att användas i undervisningen
  • lärarhandledningar som ska fungera tillsammans med läromedel.

Enligt förordningen rymmer "läromedel" endast sådana läromedel som är avsedda att användas i undervisning. Grunden är alltid en fysisk lärobok. Det kan vara möjligt att använda statsbidraget för inköp av till exempel övningsböcker och facit under förutsättning att de är direkt kopplade till en lärobok som används i undervisningen och faller inom ramen för statsbidraget.

Bidraget får inte användas till inköp av skönlitteratur, facklitteratur eller till läroböcker som är inköpta för skolbiblioteket då vi bedömer att dessa inte räknas till sådana läromedel som avses med förordningen.