Frågor och svar

Kan vi använda bidraget till inköp av böcker till skolbibliotek?

Begreppet läromedel enligt förordning (2023:86) om statsbidrag för inköp av vissa läromedel rymmer endast sådana läromedel som är avsedda att användas i undervisning. Det innebär att annat undervisningsmaterial avsett för skolbibliotek, skönlitteratur och facklitteratur inte inryms i begreppet läromedel.