Frågor och svar

Kan vi begära ut statsbidrag för läromedel som vi har köpt under föregående år eller planerar att köpa under nästkommande år?

Nej. Statsbidraget för 2023 ska användas för inköp som görs under 2023. Med inköp i det här sammanhanget menar vi att det kan styrkas att en beställning har lagts till förlaget och att de har bekräftat den.