Frågor och svar

När vi räknar på genomsnittliga kostnader, räknar vi utifrån samtliga skolenheter som vi som huvudman har eller endast de skolenheter som vi söker bidrag för?

Ni ska räkna utifrån huvudmannens samtliga skolor, oavsett vilken skola som ni avser att köpa in läromedel för.