Frågor och svar

När vi räknar ut vår genomsnittliga kostnad, ska vi inkludera utgifter som har bekostats med andra statsbidrag?

Nej, när ni beräknar er genomsnittliga kostnad ska ni inte räkna med utgifter som ni finansierar med andra statsbidrag. Om ni till exempel har använt Skolmiljarden för att köpa in läromedel ska dessa kostnader inte ingå när ni beräknar er genomsnittliga kostnad.