Frågor och svar

Ska bidraget redovisas?

Vi kommer att följa upp hur statsbidraget används men det kommer inte att göras genom redovisning i e-tjänsten. När Skolverket eller en annan myndighet följer upp statsbidraget är den som har tagit emot statsbidraget skyldig att lämna sådana uppgifter som begärs och medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av oss eller av en annan myndighet som får i uppdrag att följa upp hur statsbidraget har använts.