Frågor och svar

Vad innebär det att man inte har rätt till statsbidraget om kostnaden för inköp av läromedel under bidragsåret ligger under den genomsnittliga kostnaden för de tre senaste åren per elev?

Det innebär att ni bara kan begära ut statsbidrag om ni själva bekostar läromedel motsvarande er genomsnittliga kostnad per elev för de senaste tre åren.

Om ni räknar ut den genomsnittliga kostnaden per elev de senaste tre åren och får fram att er genomsnittliga kostnad per elev har varit till exempel 1 000 kronor ska ni alltså under 2023 också lägga 1 000 kronor per elev för att vara berättigade till statsbidraget. Om ni inte lever upp till villkoren, och inte når upp till era genomsnittliga kostnader per elev som ni har haft de senaste tre åren, blir ni återbetalningsskyldiga.

Förtydligande

Ni måste själva bekosta läromedel som avses med förordningen motsvarande er genomsnittliga kostnad per elev för de senaste tre åren. Därefter kan ni begära ut bidrag för kostnader för läromedel, som avses med förordningen, som överstiger den genomsnittliga kostnaden per elev de senaste tre åren.

Exempel

Om er genomsnittliga kostnad per elev de senaste tre åren är 500 kronor ska ni själva bekosta läromedel (som avses med förordningen) för 500 kronor per elev 2023. Ni kan sedan begära ut bidrag för kostnader för läromedel som avses med förordningen som överstiger 500 kronor per elev. Om ni inte har kostnader för läromedel som avses med förordningen som överstiger den genomsnittliga kostnaden kan ni inte begära ut bidraget.