Frågor och svar

Vad ska ingå i beräkning av våra genomsnittliga kostnader för inköp av läromedel de tre senaste åren?

Vid beräkningen av era genomsnittliga kostnader ska ni enbart inkludera sådana läromedel som avses med bidraget. Ni ska alltså inte räkna med kostnader för till exempel skönlitteratur, facklitteratur eller böcker som är inköpta till skolbiblioteket.

Läs mer under rubriken Vilka villkor gäller för statsbidraget?