Frågor och svar

Varför räknas inte skönlitteratur som läromedel?

Det saknas en definition av vad ”lärobok” är i statsbidragets förordning. Vi har därför utrett frågan och landat i att begreppet lärobok enligt förordningen inte inrymmer skönlitteratur. Detta med stöd av SOU 2021:70 Läromedelsutredningen – böckernas betydelse där det framgår att skönlitteratur inte definiera som läromedel utan som ”andra undervisningsmaterial”.