Frågor och svar

Vilka läromedel avses med bidraget?

Statsbidraget kan användas till läroböcker som förlag har producerat. Det kan vara läroböcker med eller utan digitala komponenter, som är framtagna för att användas i undervisningen. Det går även att söka statsbidrag för lärarhandledningar som är framtagna för att fungera tillsammans med ett läromedel för att stödja planering och genomförande av undervisning.

Skönlitteratur eller facklitteratur som är avsedd för undervisning bedöms inte inrymmas begreppet läromedel för detta bidrag. Ni kan inte heller använda bidraget för inköp av böcker till skolbiblioteket.

Om lärarhandledningar, övningsböcker och facit är direkt kopplade till den tryckta läroboken kan kostnaderna för även dessa räknas med.

Läs mer under rubriken Vilka villkor gäller för statsbidraget?