Statsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning på forskarnivå 2023

Det här statsbidraget går till utvalda lärosäten för att de ska kunna ge utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Utbildningsbidragen avser elever på utbildningar enligt förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Lärosätena är

  • Umeå universitet
  • Karlstads universitet
  • Stockholms universitet
  • Kungliga tekniska högskolan.

Viktiga datum och beslut

Statsbidrag lämnas för ett bidragsår i taget och betalas ut efter begäran två gånger per bidragsår.

Begäran om utbetalning 1

Begäran om utbetalning av vårens medel sker i e-tjänsten för statsbidrag den 1 februari–15 februari 2023.

Begäran om utbetalning 2

Begäran om utbetalning av vårens medel sker i e-tjänsten för statsbidrag den 1–15 september 2023.

Nyttjandet av bidraget för år 2023 ska redovisas i e-tjänsten den 1 januari–15 januari 2024.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget går inte att söka. Det begärs ut av Umeå universitet som är administrativt samordnande lärosäte.

Hur stort är statsbidraget?

Uppdrag och finansiella villkor för statsbidraget anges i Skolverkets regleringsbrev för aktuellt bidragsår.

År 2023 ska högst 23 000 000 kronor användas för medel till utbildningsbidrag
enligt Skolverkets regleringsbrev.

Outnyttjade medel ska återbetalas

Outnyttjade medel för år 2023 ska återbetalas till Skolverket senast den 1 februari 2024.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.forskar-kpu@skolverket.se.

Senast uppdaterad 16 januari 2023.