Frågor och svar

Hur länge kommer statsbidraget att finnas?

Det är politiska beslut som avgör om detta statsbidrag ska finnas kvar. I budgetpropositionen 2020 har regeringen aviserat medel fram till 2025.