Frågor och svar

Kan man söka flera statsbidrag för samma lärare och kurs?

Ja, det går bra. Däremot kan man bara beviljas ett statsbidrag för samma lärare och kurs under en termin. Om villkoren för bidragen är uppfyllda beviljar Skolverket i regel det statsbidrag som ger högst bidragssumma.