Frågor och svar

Hur ska man tänka kring redovisningen av 2022?

Om man till exempel sökte för och erbjöd läxhjälp till 50 elever i årskurs 4–9 under både våren och hösten 2022, kan man då redovisa 50 elever trots att läxhjälp inte omfattar eleverna från 1 juli?

Ja, ni ska redovisa det antal enskilda elever som ni har erbjudit läxhjälp både under våren och hösten. Däremot kan ni inte redovisa kostnaderna ni har haft för att anordna extra studietid, utan enbart merkostnader för att anordna läxhjälp.

Om det skulle vara så att ni enbart har erbjudit vissa elever läxhjälp under perioden 1 juli till 31 december ska ni bara ha med dem i det totala antalet erbjudna elever om de först har erbjudits två timmar extra studietid och sedan har erbjudits läxhjälp.