Frågor och svar

Kan vi anordna läxhjälp under långraster och håltimmar?

Ja, ni kan anordna läxhjälp under långraster och håltimmar.