Frågor och svar

Går det att söka bidrag för nordiska elever som är folkbokförda i en svensk kommun?

Nej. Statsbidraget ska ersätta kostnader för de elever från nordiska länder som inte är folkbokförda i en svensk kommun.