Frågor och svar

Vad händer om en elev folkbokför sig i Sverige eller hoppar av från utbildningen under terminen?

Kontakta Skolverket, så hjälper vi dig med hur du fyller i ansökan för en elev som blivit folkbokförd i Sverige under terminen alternativt avbrutit sina studier.