Frågor och svar

Är det tillåtet att omfördela bidrag?

Ja, men det finns villkor för hur det får gå till och när det är möjligt.

Läs mer under fliken Omfördelning av beviljat bidrag.