Frågor och svar

Hur gör jag för att ändra fel i elevstatistik i ansökningsblanketten?

Det går inte att ändra dessa uppgifter. Skolverket använder i den mån det är möjligt den officiella elevstatistik som finns tillgänglig, det vill säga de uppgifter om elevantal som ni tidigare lämnat till SCB.