Frågor och svar

Kan man bibehålla från två år innan?

Nej, ni kan endast ansöka om att bibehålla bidrag från året innan.