Frågor och svar

Kan vi ansöka om bidrag för en tjänst som vi köper?

Det går att använda bidraget för att finansiera inhyrd personal så väl som egenanställda.