Frågor och svar

Kan ett skolsocialt team arbeta mot både grundskolan och gymnasieskolan?

Förordning (2023:179) säger ingenting om att ett skolsocialt team inte skulle kunna arbeta mot både grundskolan och gymnasieskolan. En huvudman kan därmed ha ett skolsocialt team som arbetar mot elever i båda dessa skolformer. Det är också möjligt att ha ett skolsocialt team som arbetar mot grundskolan och ett annat skolsocialt team som arbetar mot gymnasieskolan.