Frågor och svar

Kan jag söka bidrag för personal som arbetar eller har ett uppdrag på deltid?

Personalkostnaderna ska avse en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

Det här gäller för fristående huvudmän

Ni kan få bidrag för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid. Det går även att få bidrag för deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid. Anställningarna eller uppdragen måste dock tillsammans motsvara minst en årsarbetskraft av skolpersonal.

Det här gäller för kommunala och statliga huvudmän

Ni kan få bidrag för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid. Det går även att få bidrag för deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid. Anställningarna eller uppdragen måste tillsammans motsvara minst en årsarbetskraft av skolpersonal och minst en årsarbetskraft av personal från socialtjänsten.