Frågor och svar

Vad är relevant utbildning inom psykosocialt arbete?

Skolpersonalen i det skolsociala teamet ska ha relevant utbildning inom psykosocialt arbete. När ni ansöker om bidrag för skolpersonal i ett skolsocialt team kommer ni att få uppge vilken utbildning skolpersonalen har. Det är Skolverket som bedömer om skolpersonalen har relevant utbildning inom psykosocialt arbete.

Förordningen säger inget om att skolpersonalen i det skolsociala teamet ska ha en högskoleexamen. Kravet ”socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan” som gäller för personalen från socialtjänsten är med andra ord inget krav för skolpersonalen i det skolsociala teamet. Det finns dock inget hinder för att skolpersonalen i det skolsociala teamet uppfyller det högre utbildningskravet som ställs för personalen från socialtjänsten, till exempel om skolpersonalen är en kurator med socionomexamen.

Exempel på relevanta utbildningar inom psykosocialt arbete

Under bidragsåret 2023 har vi till exempel bedömt att följande utbildningar är relevanta utbildningar inom psykosocialt arbete:

  • socionomutbildning, socionomexamen
  • psykologutbildning, psykologexamen
  • beteendevetenskaplig utbildning, beteendevetare
  • personalvetenskaplig utbildning, personalvetare
  • sociologi
  • socialpsykologi
  • socialpedagogutbildning.