Frågor och svar

Får vi använda statsbidraget till en insats i anpassade grundskolan?

Nej, bidraget får inte användas till insatser i anpassade grundskolan. Bidraget får bara användas till insatser som riktar sig till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.