Frågor och svar

Hur kommer Skolverket att följa upp statsbidraget?

Vi följer upp statsbidraget genom redovisningen för bidragsomgången, som sker under hösten 2024. Vi kan också se om villkoren har följts genom stickprov och kontroller.

Redovisning: 15 november–16 december 2024

Kontroll av planer i samband med ansökan